Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSignály a lineární systémy Matematický popis lineárních systémů pracujících v diskrétním čase


Logo Matematická biologie

Matematický popis lineárních systémů pracujících v diskrétním čase

Základní informace

Předchozí dvě výukové jednotky se zabývaly způsobem popisu především lineárních systémů pracujících ve spojitém čase. Tato navazující pak využije všechno to, co jsme dříve zvládli a modifikuje známé skutečnosti pro podmínky lineárních časově invariantních systémů pracujících v diskrétním čase, resp. zkráceně, lineárních diskrétních systémů. Budou probrány různé způsoby popisu jejich vlastností, budou zmíněny jejich vzájemné souvislosti. Pokusíme se upozornit na odlišnosti oproti systémům spojitým. A snad se podaří i vysvětlit, k čemu se takové vědomosti mohou použít.
V kapitole o spojitých systémech jsme k objasnění nových pojmů a skutečností používali náhradního elektrického modelu cévního segmentu, tedy něčeho skutečného, konkrétního. Diskrétní systémy ale pracují s časovými řadami (nebo chceme-li s diskrétními signály), tj. s posloupnostmi čísel, což je v podstatě abstrakce, i když související s reálným analyzovaným procesem. Tedy i systém pracující s takovými daty je matematickou abstrakcí a jako s takovou je možné s ním zacházet.
Následující text bude kopírovat základní strukturu textu o systémech pracujících ve spojitém čase a uvádět způsoby popisu vlastností diskrétních systémů ekvivalentní způsobům popisu vlastností systémů spojitých.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity