Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSignály a lineární systémy Matematický popis systémů pracujících ve spojitém čase II


Logo Matematická biologie

Matematický popis systémů pracujících ve spojitém čase II

Vnější popis nelineárních systémů, stavový popis, stabilita, kauzalita

Základní informace

Tato výuková jednotka, jako už všechny další následující, je pokračovací, ve které se studující bez znalostí získaných v předchozích jednotkách neobejde. Text naváže na popis vlastností lineárního systému a uvede základní důvody, proč v předešlé výukové jednotce uvedené způsoby popisu vlastností lineárních systémů nelze použít pro systémy nelineární. Další kapitola, zabývající se popisem nejen lineárního systému, zavádí pojem stavové reprezentace (popisu), který umožňuje sledovat procesy uvnitř systémové struktury. Konečně se text bude poněkud podrobněji věnovat otázce stability a kauzality. Budou uvedena dvě základní matematická kriteria pro rozpoznání, zda je lineární systém stabilní či nikoliv.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity