Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSignály a lineární systémy Matematický popis lineárních systémů pracujících v diskrétním čase Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • je seznámen s možnostmi vnějšího popisu soustavy pracující v diskrétním čase, dokáže vysvětlit jejich podstatu a vzájemné souvislosti,
  • je seznámen s definicí Z transformace a jejími základními vlastnostmi,
  • umí použít Z transformaci pro převod diferenční rovnice na obrazovou přenosovou funkci,
  • umí vypočítat rozložení nulových bodů a pólů obrazové přenosové funkce,
  • je seznámen s pojmy frekvenční přenosové funkce a frekvenční charakteristika lineární soustavy pracující v diskrétním čase,
  • umí vysvětlit význam frekvenční charakteristiky lineární soustavy pracující v diskrétním čase,
  • umí vysvětlit podstatu rozdílů průběhů frekvenčních charakteristik lineárních systémů pracujících ve spojitém a diskrétním čase,
  • je seznámen s možnostmi vnitřního (stavového) popisu systému pracujícího v diskrétním čase a dokázat vysvětlit souvislost mezi vnitřním a vnějším popisem soustavy,
  • dokáže rozhodnout o stabilitě lineární soustavy pracující v diskrétním čase na základě znalosti obrazové přenosové funkce.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity