Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSignály a lineární systémy Časové řady I Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • je seznámen s pojmem vzorkování, obecně i z hlediska časových veličin, umí vysvětlit podstatu vzorkovacího teorému,
  • dokáže v konkrétních příkladech určit vzorkovací frekvenci podle frekvečního spektra vzorkovaných průběhů,
  • je si vědomi důsledků nevhodně zvolené vzorkovací frekvence, dokáže vysvětlit pojem aliasing, resp. překrývání spekter,
  • je seznámen se vzorkováním periodických průběhů, dokáže vysvětlit důsledky různého poměru periody vzorkované funkce a  periody vzorkování,
  • dokáže definovat diskrétní konvoluci a diskrétní korelační funkci,
  • umí vysvětlit principy jednotlivých přístupů k výpočtu odhadu diskrétní korelační funkce a rozdíly ve statistických vlastnostech jednotlivých výpočetních postupů.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity