Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSignály a lineární systémy Časové řady I


Logo Matematická biologie

Časové řady I- základní pojmy a matematické operace

Základní informace

Věříme, že čtenář této výukové jednotky už chápe všechny pojmy z předchozích kapitol a rozumí konceptu vyjádření vlastností časových funkcí ve spektrální oblasti. Protože svět zpracování dat a časově proměnných veličin je v současnosti již téměř výhradně orientován na metody číslicového zpracování, je potřeba vysvětlit princip přechodu od spojitých veličin k jejich diskrétní reprezentaci, tj. diskrétním posloupnostem, resp. časovým řadám pomocí vzorkování

Poté bychom chtěli čtenáře seznámit se základními typy diskrétních posloupností, s jejich vlastnostmi a operacemi s nimi, z nich zejména s diskrétní konvolucí a korelací. Věříme, že to už teď půjde rychleji, protože je na co navazovat z předchozích výukových jednotek. V mnohém se bude zdát, že opakujeme fakta z předchozích kapitol, ale současně se budeme snažit upozornit na odlišnosti diskrétního přístupu – v některých případech to bude jednodušší, v některých naopak složitější.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity