Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSignály a lineární systémy Modely veličin spojitých v čase II 3 Korelace

Logo Matematická biologie

3 Korelace

Slovo korelace1 obecně znamená vzájemný vztah, souvztažnost mezi dvěma znaky, veličinami, objekty, ději. Jsou-li dvě veličiny korelovány, pak pokud se jedna veličina mění, přiměřeně se mění, dle míry souvztažnosti, i veličina druhá. Obecný pojem ale nevyjadřuje ani kvalitu vztahu (např. zda je lineární, nebo nelineární, zda je přímo či nepřímo úměrný, apod.), ani kvantitu – míru vzájemného vztahu. Nelze ani posoudit orientaci této vzájemnosti, tj. která veličina závisí na druhé, kde je příčina a kde důsledek případných změn – to řeší kauzalita.

Matematika, resp. statistika vnímá korelaci v o něco užší smyslu jako lineární vztah mezi dvěma veličinami, či procesy a za tohoto předpokladu umí stanovit i míru tohoto vzájemného vztahu.

 

 

 


1korelace (lat. correlatio; latio – nesení, poskytování; relatio – nesení zpět, odnášení, opakování, zpráva, vztah, poměr) – vzájemný vztah, souvislost

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity