Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSignály a lineární systémy Modely veličin spojitých v čase III


Logo Matematická biologie

Modely veličin spojitých v čase – rozklad na harmonické složky

Základní informace

Následný text navazuje na předešlé výukové jednotky poskytující úvodní informace o základních matematických funkcích používaných k modelování průběhů veličin spojitých v čase a zabývá se principy rozkladu funkcí spojitých v čase na harmonické složky. Za prvé, poskytne nástroje, kterými harmonický rozklad provádíme. Ty se liší podle toho, zda je rozkládaná funkce periodická či neperiodická. Byli bychom rádi, kdyby si čtenář tyto rozdíly uvědomil a navždy zapamatoval. Za druhé, pokusíme se na jednoduchých funkcích popsané nástroje rozkladu použít, vysvětlit si získané výsledky a zdůraznit to podstatné, co studium dalších kapitol usnadní. Vzhledem k tomu, že transformace umožňující harmonickou analýzu jsou založeny na integrálním počtu, předpokládá se, že čtenáři s tímto matematickým kalkulem nemají problém.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity