Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSignály a lineární systémy Modely veličin spojitých v čase I


Logo Matematická biologie

Modely veličin spojitých v čase – funkce spojité v čase

Základní pojmy

Tato kapitola, je první, která se zabývá konkrétními poznatky, týkajícími se popisem a rozborem vlastností spojitých funkcí, jež je možné využít pro vytváření modelů spojitých veličin. Aby bylo možné patřičně vnímat vše v následném textu vysvětlované, je třeba, aby byl čtenář dostatečně seznámen se základy funkcionální analýzy a také znal základy práce s komplexními čísly (způsob vyjádření, základní matematické operace s nimi (část Komplexní čísla).

Po absolvování této kapitoly by čtenář měl vědět, jaké jsou základní typy funkcí, které vyjadřují vlastnosti experimentálních dat. Podrobnější znalosti by měl mít o harmonické funkci jako nejdůležitější reprezentantce periodických experimentálních průběhů a o různých formách jejího popisu. Měl by znát základní typy jednorázových funkcí. Vedle uvedených základních typů funkcí by měl zvládat elementární unární operace s těmito funkcemi. Ostatně, jak je to všechno uvedeno v odstavci „Výstupy z výuky“.

Snad to není zas až tak moc a snad se to povede.

 

 

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity