Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSignály a lineární systémy Modely veličin spojitých v čase II Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • je seznámen s definicí a geometrickým významem konvoluce,
  • dokáže spočítat konvoluci zadaných funkcí,
  • je seznámen s definicí korelačního koeficientu, korelační funkce, autokorelační funkce, kovarianční funkce a umí vysvětlit vztahy mezi nimi,
  • umí vypočítat konvoluci, resp. korelaci dvou či jedné funkce a interpretovat výsledek.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity