Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSignály a lineární systémy Systémové struktury 4 Zpětnovazební zapojení 4.1 Popis přenosu zpětnovazebního systému

Logo Matematická biologie

4.1 Popis přenosu zpětnovazebního systému

Zpětnovazební zapojení dvou systémů je zobrazeno na obr. Systémové struktury 4. Systém s přenosovou funkcí je umístěn v přímé větvi, systém tvoří zpětnou vazbu, přičemž výstup zpětnovazebního systému je buď přičítán či odečítán od vstupního signálu celého systému - kladná nebo záporná zpětná vazba. Nechť jsou jednotlivé přenosové funkce definovány

Obr. 4. Zpětnovazební zapojení dvou lineárních systémů

Dále, předpokládáme-li zápornou zpětnou vazbu, je

(22)

a z toho

(23)

Z těchto rovnic můžeme psát

 
(24)

V případě kladné zpětné vazby1 je

(25)

Je-li v obou větvích zapojeno více systémů (sériově nebo paralelně), je přenosová funkce celého zapojení určena vztahem

(26)

kde reprezentuje celkovou obrazovou přenosovou funkci přímé větve a součin celkových přenosových funkcí přímé i zpětné větve zpětnovazebního zapojení.

Určit impulsní charakteristiku zpětnovazebního zapojení ze znalosti impulzních charakteristik dílčích soustav již zdaleka není tak jednoduché jako v obou předešlých zapojeních.

 

 

 


1Kladná zpětná vazba nastává tehdy, pokud zvýšení hodnoty přiváděné z výstupu na vstup způsobí další zvýšení hodnoty na výstupu.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity