Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSignály a lineární systémy Časové řady II


Logo Matematická biologie

Časové řady II - rozklad na harmonické složky

Základní informace

V návaznosti na harmonický rozklad funkcí spojitých v čase uvede tato kapitola matematické prostředky pro rozklad diskrétních posloupností na dílčí harmonické složky. Dále zde seznámíme čtenáře s rozdíly, které vyplývají z odlišného charakteru navzorkovaných dat (především z pohledu frekvenční vlastností) ve srovnání s vlastnostmi veličin ve spojitém čase. Aby bylo možné oba typy dat a jejich spektrální vlastnosti, bude nezbytné, aby byl čtenář seznámen se způsoby frekvenční analýzy veličin ve spojitém čase (Časové řady I- základní pojmy a matematické operace). Bez toho to zatím nepůjde. Na konci se seznámíme s velice frekventovaným pojmem rychlá Fourierova transformace (Fast Fourier Transform, ve zkratce FFT), vysvětlíme si proč je rychlá i základní princip, jak toho dosáhnout.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity