Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSignály a lineární systémy Systémové struktury


Logo Matematická biologie

Systémové struktury - základní formy spojování systémů

Základní informace

Při řešení ať již analytických nebo syntetických úloh se zpravidla setkáváme s komplikovanými systémovými strukturami. Tato lekce se proto bude zabývat základními mechanismy, jak z popisu dílčích lineárních systémů vytvořit popis celkové struktury systému. Na druhé straně, je-li z dispozici obrazová přenosová funkce, lze rozkladem jejího čitatele i jmenovatele na kořenové činitele, resp. posléze na parciální zlomky odhadnout dílčí systémy a jejich vzájemné propojení. Pro úspěšné zvládnutí této poslední lekce, je samozřejmě třeba znát to co této lekci předcházelo.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity