Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSignály a lineární systémy Modely veličin spojitých v čase I 1 Základní typy matematických modelů veličin spojitých v čase

Logo Matematická biologie

1 Základní typy matematických modelů veličin spojitých v čase

Poznámka 1.1. (Důležitá.) Budeme-li nadále hovořit o spojitých a diskrétních veličinách a funkcích, budeme tím rozumět spojitost či diskrétnost z hlediska času jako nezávisle proměnné, nikoliv spojitost či diskrétnost z hlediska funkčních hodnot. Nepochybně se tak dopouštíme matematické nekorektnosti, ale z pragmatického pohledu na učel tohoto textu je takto definované dělení dostačující. Abychom si pověst zas až tak nezkazili, budeme tuto skutečnost připomínat alespoň v názvech kapitol.

Významný rozdíl v přístupu i z hlediska kvality výsledků analýzy vyplývá z toho, zda je analyzovaná funkce periodická či nikoliv. Tedy, jaký je mezi nimi rozdíl?

 

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity