Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSignály a lineární systémy Modely veličin spojitých v čase I Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • je seznámen se základními typy matematických modelů veličin (funkcí) spojitých v čase (jednorázové, periodické, harmonické) a se základními operacemi (unárními, bi­nárními) s nimi,
  •  na příkladech dokáže zdůvodnit co se s jednotlivými funkcemi při matematických operacích děje,
  • je seznámen s definicí a geometrickým významem konvoluce,
  • dokáže spočítat konvoluci zadaných funkcí,
  • je seznámen s definicí korelačního koeficientu, korelační funkce, autokorelační funkce, kovarianční funkce a umí vysvětlit vztahy mezi nimi;
  • umí vypočítat konvoluci, resp. korelaci dvou či jedné funkce a interpretovat výsledek.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity