Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datBiostatistika pro matematickou biologii Základy korelační analýzy Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • zná reálné příklady hodnocení vztahu dvou spojitých veličin,
  • umí definovat Pearsonův a Spearmanův korelační koeficient a zná rozdíly v jejich použití,
  • rozumí principům výpočtu Pearsonova a Spearmanova koeficientu,
  • je schopen identifikovat situace kdy je výpočet Pearsonova a Spearmanova koeficientu zavádějící,
  • dokáže sestrojit interval spolehlivosti pro Pearsonův i Spearmanův koeficient,
  • je schopen testovat hypotézu, že korelační koeficient je roven nule.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity