Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datBiostatistika pro matematickou biologii Asociace ve čtyřpolní tabulce


Logo Matematická biologie

Asociace ve čtyřpolní tabulce

Čtyřpolní tabulka je speciálním případem kontingenční tabulky pro hodnocení vztahu veličin popisujících dva binární znaky. Kromě testování nezávislosti dvou znaků nám ale umožňuje i kvantifikaci vztahu dvou náhodných veličin, u kterých jejich závislost naopak předpokládáme. V tomto ohledu je nejběžnější situací statistické hodnocení správnosti diagnostických testů, o kterých byla řeč již ve druhé kapitole - Vztah pravděpodobnosti, statistiky a biostatistiky. Pro tyto testy byla navržena sada ukazatelů správnosti, které představují číselné ohodnocení testu ve vztahu k jeho chybovosti. Mluvíme pak o senzitivitě, specificitě a prediktivních hodnotách testu. Dalšími ukazateli těsnosti vztahu dvou náhodných veličin, které jsou využívány pro popis vztahu mezi expozicí nějakému (nejčastěji rizikovému) faktoru a pozorovaným následkem, jsou tzv. relativní riziko a poměr šancí. Těmto dvěma ukazatelům se věnuje tato kapitola.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity