Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datBiostatistika pro matematickou biologii Vztah pravděpodobnosti, statistiky a biostatistiky Úvod

Logo Matematická biologie

Úvod

Jak již bylo řečeno v úvodní kapitole, biostatistika je vědní disciplínou, která primárně vychází ze statistiky, nicméně jejich hranice nejsou ostré. Biostatistika je navíc často zaměňována s analýzou dat, se kterou může mít společný cíl a někdy i metodiku. Rozdíly mezi těmito třemi oblastmi lze shrnout následovně:

  • Statistika (statistics) je primárně zaměřena na teoretické aspekty, respektive na vývoj metod a algoritmů. Nicméně i vývoj ve statistice byl a je motivován reálnými problémy, cílem je však zejména jejich adekvátní teoretické řešení. Statistika navíc zásadně souvisí s teorií pravděpodobnosti. Rozdíl mezi nimi je však v předpokládaných vstupech a výstupech. Zatímco cílem statistiky je získání informace o cílové populaci na základě pozorovaného experimentálního vzorku, v teorii pravděpodobnosti se ptáme na pravděpodobnost získání konkrétního možného výsledku, známe-li danou strukturu cílové populace.
  • Biostatistika (biostatistics) představuje propojení znalosti statistických metod a dané problematiky v řešení biologických a klinických úloh. Biostatistika také zahrnuje metodický vývoj, nicméně vždy je primárně orientována na řešení konkrétního biologického a medicínského problému, je tedy zaměřena převážně prakticky.
  • Analýza dat (data analysis) je velmi obecná oblast, která nemusí být nutně spojována se statistickými metodami a která prostupuje různými odvětvími. Zahrnuje komplexní postupy pro získávání informací z dat, včetně jejich zpracování a přípravy, tedy čištění dat, analýzu odlehlých pozorování a kódování dat. Metody analýzy dat mohou i nemusí mít matematický základ, často se např. setkáváme v analýze dat s metodami a algoritmy dolování dat.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity