Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datBiostatistika pro matematickou biologii Testování hypotéz o kvalitativních proměnných Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • dokáže diskutovat rozdíl mezi testováním hypotéz o podílech a analýzou kontingenčních tabulek,
  • zná a umí ověřit předpoklady aproximace normálním rozdělením,
  • je schopen sestrojit interval spolehlivosti pro neznámý parametr,
  • umí použít binomický test pro testování hypotéz o neznámém parametru,
  • je schopen testovat nezávislost v kontingenční tabulce pomocí Pearsonova i Fisherova testu,
  • dokáže aplikovat párový McNemarův test pro kontingenční tabulku,
  • umí ověřit hypotézu o rozdělení náhodné veličiny.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity