Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datBiostatistika pro matematickou biologii Náhodná veličina, rozdělení pravděpodobnosti a reálná data Další rozdělení pravděpodobnosti Rovnoměrné spojité rozdělení

Logo Matematická biologie

Rovnoměrné spojité rozdělení

Rovnoměrně spojité rozdělení (uniform distribution) je základní spojité rozdělení pravděpodobnosti, pro které platí, že jeho hustota pravděpodobnosti je na intervalu (a, b) konstantní a mimo tento interval nulová. Pro x z intervalu (a, b), kde a < b, má hustota pravděpodobnosti rovnoměrně spojitého rozdělení tvar

(4.16)

Lze ukázat (laskavému čtenáři necháváme jako cvičení), že střední hodnota náhodné veličiny s rovnoměrně spojitým rozdělením, E(X), je rovna (a + b)/2, její teoretický rozptyl, D(X), je pak roven (ba)2/12.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity