Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datBiostatistika pro matematickou biologii Náhodná veličina, rozdělení pravděpodobnosti a reálná data Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • umí definovat pojem náhodná veličina a zná hlavní funkce popisující její pravděpodobnostní chování,
  • zná nejdůležitější charakteristiky náhodné veličiny a rozumí rozdílu mezi teoretickou a výběrovou formou těchto charakteristik,
  • rozumí významu normálního rozdělení a zná jeho nejdůležitější vlastnosti,
  • je schopen aplikovat pravidlo +/- 3 sigma,
  • dokáže definovat další klíčová rozdělení pravděpodobnosti vyskytující se v teoretické i praktické statistice,
  • je schopen vysvětlit význam transformace náhodné veličiny a uvést reálné příklady použití transformace v biostatistice.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity