Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datBiostatistika pro matematickou biologii Bodové a intervalové odhady Intervalové odhady Interpretace intervalu spolehlivosti

Logo Matematická biologie

Interpretace intervalu spolehlivosti

V případě frekventistického pojetí statistiky, které je náplní těchto skript, předpokládáme, že poloha neznámého parametru je konstantní (předpokládáme tedy, že neznámý parametr není sám o sobě náhodnou veličinou). Za tohoto předpokladu má 100(1 – α)% interval spolehlivosti následující interpretaci: pokud bychom opakovali experiment za stejných podmínek, respektive opakovaně vybírali skupiny subjektů o stejné velikosti (stejném n), počítali výběrovou statistiku a sestrojovali k ní 100(1 – α)% interval spolehlivosti pro sledovaný parametr θ, pak 100(1 – α) % těchto intervalů neznámý parametr θ pokrývá (obsahuje) a 100α % ho nepokrývá (neobsahuje). Jinak řečeno, 100(1 – α)% interval spolehlivosti pokrývá neznámý parametr θ s rizikem α. Budeme-li uvažovat např. 95% interval spolehlivosti sestrojený kolem výběrové statistiky, pak při provedení 100 experimentů za stejných podmínek a se stejnou velikostí vzorku (n) by měl alespoň v 95 případech tento interval spolehlivosti pokrývat neznámý parametr θ.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity