Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datBiostatistika pro matematickou biologii Asociace ve čtyřpolní tabulce Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • umí definovat pojem čtyřpolní tabulka, relativní riziko a poměr šancí,
  • zná výhody použití relativního rizika a poměru šancí ve srovnání s Fisherovým exaktním testem,
  • je schopen aplikovat výpočet relativního rizika a poměru šancí a zná limity jejich použití na reálných datech,
  • rozumí principu výpočtu intervalu spolehlivosti pro relativní riziko a poměr šancí.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity