Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datBiostatistika pro matematickou biologii Základy korelační analýzy


Logo Matematická biologie

Základy korelační analýzy

Doposud jsme se z hlediska biostatistiky zabývali hodnocením spojitých a diskrétních náhodných veličin v jedné nebo více odlišitelných experimentálních skupinách. Tato kapitola představuje úvod do korelační analýzy, s jejíž pomocí hodnotíme vzájemný vztah dvou a více spojitých náhodných veličin. Nejjednoduššími nástroji pro kvantifikaci tohoto typu vztahu jsou tzv. korelační koeficienty, dva nejpoužívanější z nich zde uvádíme: Pearsonův a Spearmanův korelační koeficient.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity