Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datBiostatistika pro matematickou biologii Analýza rozptylu (ANOVA) Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • rozumí principu výpočtu analýzy rozptylu a zná předpoklady jejího použití,
  • umí definovat pojmy celkový, skupinový a reziduální součet čtverců,
  • umí ověřit předpoklady analýzy rozptylu pomocí grafických i výpočetních metod,
  • dokáže aplikovat výpočet analýzy rozptylu na reálná data,
  • je schopen aplikovat Kruskalův-Wallisův test jako neparametrickou alternativu analýzy rozptylu.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity