Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datBiostatistika pro matematickou biologii Analýza rozptylu (ANOVA)


Logo Matematická biologie

Analýza rozptylu (ANOVA)

Tato kapitola je věnována základnímu popisu statistické metodiky zvané analýza rozptylu, která je základní metodou pro testování hypotéz o středních hodnotách více než dvou skupin a která využívá srovnání pozorované variability mezi výběry a pozorované variability uvnitř výběrových souborů. Použití analýzy rozptylu jako parametrické metody je však opět podmíněno určitými předpoklady, jmenovitě normalitou hodnot jednotlivých výběrových souborů a srovnatelným rozptylem v jednotlivých skupinách. Jako neparametrická alternativa analýzy rozptylu v případě nesplnění jejích předpokladů pak je představen Kruskalův-Wallisův test, který je stejně jako Mannův-Whitneyho test pro dva výběry založen na pořadích pozorovaných hodnot.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity