Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datBiostatistika pro matematickou biologii Testování hypotéz o kvantitativních proměnných


Logo Matematická biologie

Testování hypotéz o kvantitativních proměnných

Tato kapitola uvádí přehled základních parametrických a neparametrických testů pro testování hypotéz o spojitých náhodných veličinách, tedy obecně těch, které mohou nabývat jakýchkoliv hodnot v určitém intervalu. Použití uvedených testů lze zvažovat i v  testování hypotéz o diskrétních náhodných veličinách, ale pouze v případě, že je to odůvodnitelné velkým počtem hodnot, kterých může daná veličina nabývat. Příkladem může být počet červených krvinek v 1 ml krve, což samozřejmě není spojitá náhodná veličina, ale počet možných hodnot je natolik velký, že nás opravňuje použít pro testování hypotéz testy pro spojité veličiny.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity