Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datBiostatistika pro matematickou biologii Asociace ve čtyřpolní tabulce Poměr šancí

Logo Matematická biologie

Poměr šancí

Poměr šancí (odds ratio, OR) je další charakteristikou, která umožňuje srovnat výskyt sledovaného jevu ve dvou různých skupinách. Na rozdíl od relativního rizika však primárně nesrovnává pravděpodobnosti výskytu sledovaného jevu v jednotlivých skupinách, ale jejich šance. Je třeba si uvědomit, že šance není pravděpodobnost. Šance se od pravděpodobnosti liší tím, že nevyjadřuje relativní četnost sledovaného jevu, např. pravděpodobnosti výskytu sledovaného jevu v experimentální skupině P1, ale jedná se o poměr dvou pravděpodobností, pravděpodobnosti výskytu sledovaného jevu, tedy P1, a doplňku této pravděpodobnosti, tedy 1 – P1. Šanci (odds), která odpovídá výskytu sledovaného jevu v dané skupině, zde v experimentální skupině, proto vyjádříme pomocí následujícího vztahu

(10.3)

Poměr šancí, jak již vyplývá z názvu, je pak dán poměrem dvou šancí, které odpovídají srovnávaným skupinám, experimentální a kontrolní. S využitím značení z tabulky 10.1 je poměr šancí dán vztahem

(10.4)

 

Příklad 10.2. Obdobně jako v příkladu 10.1 vyjádříme vliv věku matky při narození dítěte na výskyt náhlého úmrtí kojence (SIDS). Možný vliv nízkého věku kvantifikujeme pomocí poměru šancí s pomocí dat v tabulce 10.2.

(10.5)

Podle výsledku lze říci, že šance výskytu SIDS u dětí matek ve věku do 25 je téměř třikrát vyšší než u dětí matek rodících ve vyšším věku.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity