Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datBiostatistika pro matematickou biologii Data, jejich popis a vizualizace Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • zná cíle, výhody a nevýhody popisné statistiky,
  • je schopen definovat jednotlivé typy dat,
  • rozumí principům výpočtu nejpoužívanějších statistických ukazatelů polohy a variability,
  • je schopen korektně aplikovat statistické ukazatele polohy a variability dle charakteru dat,
  • umí korektně zobrazit pozorovaná data,
  • umí kriticky zhodnotit správnost použitých vizualizačních metod dle charakteru dat,
  • dokáže použít grafické a výpočetní metody pro odhalení odlehlých pozorování.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity