Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datBiostatistika pro matematickou biologii Základy korelační analýzy Úlohy k procvičení

Logo Matematická biologie

Úlohy k procvičení

  1. U 10 pacientů byla změřena charakteristika X, a to dvakrát v rozmezí dvou dnů, před a po chirurgickém výkonu. Výsledky jsou dány tabulkou. Zajímá nás, jak spolu obě měření korelují. Vypočítejte Pearsonův koeficient korelace r.

Osoba

Hodnota před výkonem

Hodnota po výkonu

1

6

8

2

3

0,5

3

8

7

4

7

4

5

5

6

6

7

10

7

3

5

8

3,5

4

9

5,5

5

10

2,5

6

Průměr

5,05

5,55

SD

1,96

2,57

 

Řešení

[Výsledek: Pearsonův koeficient korelace r = 0,545]

 

  1. Na datech z předchozího příkladu testujte nulovou hypotézu, že Pearsonův korelační koeficient r je roven nule, tedy, že mezi hodnotami před a po zákroku není lineární vztah.

Řešení

[Výsledek: T = 1,84 a příslušný kvantil Studentova t rozdělení , nulovou hypotézu nezamítáme]

 

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity