Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datBiostatistika pro matematickou biologii Úvod do testování hypotéz Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • rozumí principům statistického testování hypotéz,
  • je schopen formulovat statistickou hypotézu a definovat pojmy chyba I. druhu, chyba II. druhu a síla testu,
  • dokáže rozhodnout o zamítnutí nulové hypotézy na základě realizace testové statistiky a kritického oboru,
  • umí vysvětlit pojem p-hodnota a rozumí principu jejího výpočtu,
  • rozumí spojitosti mezi testováním hypotéz a intervaly spolehlivosti,
  • je schopen diskutovat vliv velikosti výběrového souboru na sílu testu,
  • dokáže pomocí reálných příkladů demonstrovat rozdíl mezi statistickou a praktickou významností výsledku testování.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity