Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datBiostatistika pro matematickou biologii Testování hypotéz o kvalitativních proměnných Úvod

Logo Matematická biologie

Úvod

Hodnocení náhodných veličin popisujících kvalitativní znaky je nejméně tak důležité jako hodnocení náhodných veličin odpovídajících kvantitativním znakům s tím, že vlastně řešíme i obdobné úlohy, tedy zjišťujeme, zda je hodnota parametru náhodné veličiny rovna zvolené hodnotě, nebo zda spolu statisticky souvisí výskyt dvou náhodných veličin. Příkladem první úlohy je testování hypotéz o podílech, kdy se zabýváme hodnocením binomické náhodné veličiny popisující četnost výskytu sledovaného znaku ve výběrovém souboru velikosti n. Příkladem druhé úlohy je testování nezávislosti v kontingenční tabulce, tedy tabulce sumarizující četnosti kombinací dvou nominálních nebo ordinálních veličin.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity