Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datBiostatistika pro matematickou biologii Asociace ve čtyřpolní tabulce Úloha k procvičení

Logo Matematická biologie

Úloha k procvičení

  1. Vypočtěte 95% intervaly spolehlivosti (IS) pro odhady RR a OR z příkladu 10.3.

Řešení

[Výsledek: 95% IS pro RR = (1,20-2,67); 95% IS pro OR = (1,52-7,90)]

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity