Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datBiostatistika pro matematickou biologii Testování hypotéz o kvalitativních proměnných


Logo Matematická biologie

Testování hypotéz o kvalitativních proměnných

Předchozí kapitoly byly věnovány hodnocení kvantitativních náhodných veličin, u nichž předpokládáme, že mohou nabývat mnoha rozdílných hodnot (v případě výšky lidské postavy teoreticky až nekonečně mnoha). V biologii a medicíně se však nezřídka setkáváme i s náhodnými veličinami kvalitativního charakteru, které mohou nabývat pouze omezeného počtu hodnot, v extrémním případě pouze dvou (binární data typu ano/ne, úspěch/neúspěch). Příklady kvalitativní náhodné veličiny jsou krevní skupina (A, B, AB, 0), pohlaví (muž, žena), druh kosatce (Iris setosa, Iris versicolor, Iris virginica), stadium onkologického onemocnění (I, II, III, IV) nebo dokonce i měsíc narození (leden – prosinec). Stejně jako v případě kvantitativních veličin, tak i u kvalitativních náhodných veličin můžeme hodnotit, zda je hodnota vybrané charakteristiky náhodné veličiny rovna zvolené hodnotě, nebo zda spolu souvisí výskyt dvou náhodných veličin. Právě statistickým testům pro kvalitativní náhodné veličiny je věnována tato kapitola.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity