Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datBiostatistika pro matematickou biologii Úvod do biostatistiky Klíčové pojmy biostatistiky Významnost

Logo Matematická biologie

Významnost

Statistika i biostatistika umí na základě pravděpodobnosti ohodnotit výsledek experimentu, tedy umí rozhodnout, zda pozorovaný rozdíl mezi dvěma skupinami vznikl náhodou. Tzv. statistická významnost (statistical significance) je však někdy mylně zaměňována s pravdou. Ve skutečnosti statistická významnost pouze indikuje, že pozorovaný rozdíl není na základě výběrových souborů náhodný (ve smyslu námi vybraného modelu skutečnosti). Zvláště při interpretaci výsledků je třeba si uvědomit, že statistická významnost je pouze jednou stranou mince a nemusí jednoduše znamenat příčinný vztah. Stejně důležitá jako statistická významnost je i tzv. praktická významnost (practical significance), tedy významnost z hlediska experimentátora (např. lékaře nebo biologa), který má odborné znalosti v dané oblasti vědy, případně čerpá z informací dostupných z literatury. Experimentátor musí na základě pozorovaného efektu vedle statistické významnosti posoudit i jeho věcný význam, tedy zhodnotit, zda je biologicky/klinicky podstatný.

Důvodem těchto úvah je fakt, že statistická významnost souvisí s velikostí experimentálního vzorku a lze ji pomocí ní ovlivnit. Vezměme si jako příklad srovnání průměrné výšky lidské postavy mezi dvěma populacemi, například Čechy a Slováky. Srovnáním bodových odhadů průměru můžeme dostat numerický rozdíl např. 0,5 cm, který při znalosti rozsahu hodnot jistě nikdo neoznačí za biologicky podstatný. Přesto lze i tak malý rozdíl při velkém vzorku vyhodnotit jako statisticky významný. Na druhou stranu je třeba říci, že statisticky nevýznamný výsledek nemusí nutně znamenat, že pozorovaný rozdíl ve skutečnosti neexistuje. Opět to může být způsobeno velikostí vzorku, tentokrát ale jeho nedostatečnou velikostí (nedostatečnou informací v pozorovaných datech).

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity