Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datBiostatistika pro matematickou biologii Úvod do biostatistiky Klíčové pojmy biostatistiky

Logo Matematická biologie

Klíčové pojmy biostatistiky

Každá oblast biostatistiky má svá specifika a aspekty, kterým je nutné se při hodnocení dat věnovat. Některé z těchto aspektů jsou však společné pro všechny oblasti biostatistiky, a vlastně i analýzy dat obecně, a jsou naprosto klíčové pro korektní hodnocení a interpretaci výsledků.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity