Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datBiostatistika pro matematickou biologii Náhodná veličina, rozdělení pravděpodobnosti a reálná data Literatura

Logo Matematická biologie

Literatura

Použitá literatura:

  1. Anděl J. Matematická statistika. SNTL/Alfa, Praha, 1978.
  2. Student. The Probable Error of a Mean. Biometrika, 1908; 6(1): 1-25.
  3. Cox DR, Oakes D. Analysis of Survival Data. Chapman & Hall/CRC, New York, 1998.

Doporučená literatura:

  1. Zvárová J. Základy statistiky pro biomedicínské obory. Nakladatelství Karolinum, Praha, 2004.
  2. Zvára K. Biostatistika. Nakladatelství Karolinum, Praha, 2006.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity