Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datBiostatistika pro matematickou biologii Náhodná veličina, rozdělení pravděpodobnosti a reálná data


Logo Matematická biologie

Náhodná veličina, rozdělení pravděpodobnosti a reálná data

V této kapitole definujeme náhodnou veličinu, jako základní myšlenku matematické statistiky, která nám umožňuje pracovat pomocí statistické metodiky se znaky, které jsou v biologii, medicíně i dalších vědách předmětem našeho zájmu. Chování náhodné veličiny z hlediska pravděpodobnosti popisujeme pomocí jejího rozdělení pravděpodobnosti, které představuje model chování náhodné veličiny v cílové populaci. Rozdělení náhodné veličiny je nejčastěji charakterizováno pomocí distribuční funkce nebo hustoty pravděpodobnosti v případě spojité náhodné veličiny, respektive pravděpodobnostní funkce v případě diskrétní náhodné veličiny. Tyto funkce a z nich odvozené číselné charakteristiky lze použít jak pro popis vlastností cílové populace, tak pro predikci budoucího chování náhodné veličiny.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity