Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datBiostatistika pro matematickou biologii Úvod do testování hypotéz


Logo Matematická biologie

Úvod do testování hypotéz

Tato kapitola se zabývá rozhodováním o platnosti statistických hypotéz na základě vybraného pravděpodobnostního modelu chování náhodné veličiny a pozorovaných dat. Statistické hypotézy nejsou nic jiného než tvrzení, které lze na základě pozorovaných hodnot pomocí statistických metod ohodnotit. Zároveň je však třeba si uvědomit, že při jakémkoliv testování máme nenulovou pravděpodobnost, že se v závěru testu mýlíme a deklarujeme opak skutečnosti. Rozlišujeme nulovou a alternativní hypotézu, kdy nulová hypotéza je tvrzení, které je vždy postaveno jako nepřítomnost rozdílu mezi sledovanými skupinami. Alternativní hypotéza je pak tvrzení, které popírá platnost nulové hypotézy. Platnost nulové hypotézy ověřujeme pomocí statistického testu, kdy na základě pozorovaných dat počítáme realizaci testové statistiky, která má za platnosti nulové hypotézy známé rozdělení pravděpodobnosti.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity