Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datBiostatistika pro matematickou biologii Náhodná veličina, rozdělení pravděpodobnosti a reálná data Další rozdělení pravděpodobnosti Fisherovo F rozdělení

Logo Matematická biologie

Fisherovo F rozdělení

Fisherovo F rozdělení pravděpodobnosti (Fisher’s F-distribution) je opět rozdělení s velkým využitím v teoretické statistice, kde vzniká jako podíl dvou chí-kvadrát rozdělení. Máme-li tedy dvě nezávislé náhodné veličiny, K1 a K2, s chí-kvadrát rozdělením se stupni volnosti k1 a k2, tedy platí K1 ~ χ2(k1) a K2 ~ χ2(k2), pak náhodná veličina F definovaná pomocí vztahu

(4.21)

má Fisherovo F rozdělení s parametry k1 a k2, které se zde, stejně jako v případě chí-kvadrát rozdělení, nazývají stupně volnosti. F rozdělení je používáno pro sestrojení 100(1 – α)% intervalu spolehlivosti pro podíl dvou rozptylů normálního rozdělení, σ12 a σ22, navíc je to také modelové rozdělení testové statistiky, kterou používáme pro ověření hypotézy o rovnosti dvou rozptylů. V neposlední řadě má F rozdělení také významné místo v testování hypotézy o rovnosti středních hodnot veličiny X u více než dvou výběrových souborů.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity