Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datBiostatistika pro matematickou biologii Testování hypotéz o kvantitativních proměnných Testy o parametrech dvou rozdělení

Logo Matematická biologie

Testy o parametrech dvou rozdělení

Testy o parametrech dvou rozdělení pravděpodobnosti nám umožňují srovnat výběrové odhady sledované charakteristiky náhodné veličiny ve dvou nezávislých experimentálních souborech. Testujeme tak, zda se výběrové charakteristiky ve dvou nezávislých skupinách liší nebo neliší.

Základní testy o parametrech dvou rozdělení jsou následující:

  • Test o rozdílu středních hodnot dvou nezávislých výběrů při stejných rozptylech (t-test pro dva výběry)
  • Welchova korekce pro t-test při nestejných rozptylech
  • Test o shodnosti rozptylů dvou nezávislých výběrů – F-test
  • Neparametrický test pro 2 výběry – Mannův-Whitneyho test

Stejně jako v případě testů pro jeden výběr by měly i v případě testů pro dva výběry být spolu s výsledkem testu, tedy rozhodnutím o platnosti nulové hypotézy a případně p-hodnotou, reportovány i příslušné intervaly spolehlivosti pro pozorované rozdíly, případně podíly odhadovaných parametrů rozdělení pravděpodobnosti.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity