Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datBiostatistika pro matematickou biologii Vztah pravděpodobnosti, statistiky a biostatistiky Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • umí definovat biostatistiku a její vztah ke statistice, pravděpodobnosti a analýze dat,
  • zvládá výpočet podmíněné pravděpodobnosti a Bayesova vzorce,
  • rozumí významu podmíněné pravděpodobnosti v hodnocení statistických hypotéz,
  • je schopen vypočítat hodnoty senzitivity a specificity a prediktivní hodnoty pro diagnostický test,
  • umí aplikovat výpočet prediktivních hodnot v populacích s různou prevalencí sledované nemoci.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity