Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datBiostatistika pro matematickou biologii Úvod do biostatistiky


Logo Matematická biologie

Úvod do biostatistiky

Tato kapitola má za cíl představit biostatistiku jako aplikovanou vědu vycházející ze statistiky, která nám slouží k získání užitečné informace z pozorovaných dat. V popředí našeho zájmu je popis a vysvětlení pozorované variability studovaných subjektů ve znaku, který nás zajímá. Pod pojem biostatistika lze zařadit metodické postupy pro řešení mnoha úloh, nejčastěji jedné z následujících: popis vlastností cílové populace spolu s grafickým znázorněním pozorovaných hodnot, srovnání sledované vlastnosti v rámci dvou nebo více experimentálních skupin, analýzu vztahů náhodných veličin pomocí stochastických modelů nebo vytvoření rozhodovacího pravidla pro predikci či klasifikaci neznámých hodnot. Každá z těchto úloh má svá specifika, kterým je nutné se při hodnocení věnovat, naším cílem totiž není bezhlavé použití biostatistických metod, ale korektní použití biostatistických metod.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity