Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datBiostatistika pro matematickou biologii Testování hypotéz o kvantitativních proměnných Úlohy k procvičení

Logo Matematická biologie

Úlohy k procvičení

Příklady k řešení:

  1. Uvažujme hmotnost skupiny mužů před a po dietě, hodnoty jsou dány tabulkou níže. Pomocí párového t-testu testujte na hladině významnosti 5 % hypotézu, že dieta nemá vliv na změnu hmotnosti.

Osoba

Hmotnost před dietou

Hmotnost po dietě

1

84,0

78,5

2

77,5

73,5

3

91,5

88,5

4

84,5

80,0

5

97,5

97,0

6

108,6

99,5

7

75,4

73,9

8

83,1

80,9

9

99,4

98,5

10

127,1

119,6

Řešení

[Výsledek: T = 4,30 a příslušný kvantil Studentova t rozdělení , nulovou hypotézu zamítáme]

 

  1. Uvažujme hodnoty denních přírůstků hmotnosti dvou skupin telat daných tabulkou níže. Pomocí t-testu pro dva výběry testujte na hladině významnosti 5 % hypotézu, že obě skupiny hodnot pocházejí z rozdělení se stejnou střední hodnotou.

 

Skupina A

Skupina B

1

62

52

2

54

56

3

55

50

4

60

46

5

53

51

6

58

 

 

Řešení

[Výsledek: T = 1,29 a příslušný kvantil Studentova t rozdělení , nulovou hypotézu nezamítáme]

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity