Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza sekvencí DNA Substituční model Výběr substitučního modelu Hierarchický test poměru věrohodností

Logo Matematická biologie

Hierarchický test poměru věrohodností

Nejstarším dnes používaným testem je hierarchický test poměru věrohodností (hLRT, hierarchical likelihood ratio test), který porovnává vždy dvojici modelů. Pro takovou dvojici musí platit, že jednodušší model je speciálním případem složitějšího modelu.

Dvojnásobek poměru jejich věrohodností (; tzn. rozdílu přirozených logaritmů věrohodností; Δ) se porovnává s rozdělením s počtem stupňů volnosti rovným rozdílu volných parametrů porovnávaných modelů.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity