Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza sekvencí DNA Fylogenetika Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Studenti:

  • testují hypotézu
  • vypočítají fylogenetický strom metodou maximální věrohodnosti a bayesiánskou inferencí
  • připraví analytický aparát pro testování hypotézy podle vlastního návrhu
  • sestaví alignment sekvencí z vícero lokusů
  • skombinují genové stromy do superstromu
  • zhodnotí efekt chybějících dat na stabilitu řešení
  • navrhnou optimalizaci bayesiánské inference fylogeneze při problémech s konvergencí řetězců
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity