Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza sekvencí DNA Bayesiánská inference Diagnostika konvergence

Logo Matematická biologie

Diagnostika konvergence

Výsledek BI musí vždy konvergovat a jenom sumarizace posterioru po konvergenci je možno brát jako použitelných výsledek. Prvotní diagnostika konvergence je k dispozici již během analýzy. Vyjadřuje se jako průměrné směrodatná odchylka frekvencí dělení (average standard deviation of split frequencies) a při ukončení analýzy by měla být .

Po sumarizaci výsledků se zobrazí tabulka parametrů substitučního modelu a jejich intervaly nejvyšší posteriorní hustoty. Zde je indikátorem konvergence statistika potenciální faktor redukující škálu (potential scale reduction factor), který by se měl blížit 1.000.

interval nejvyšší posteriorní hustoty délky stromu (tree length, TL) by měl obsahovat délku stromu z analýzy maximální věrohodnosti.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity