Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza sekvencí DNA Predikce genů a anotace sekvence DNA Příprava sekvence do genetických databází

Logo Matematická biologie

Příprava sekvence do genetických databází

Po sestavení kontigů a ověření identity sekvence, genů, které kóduje a jejich rozsahu, je možné přistoupit ke vkládání sekvence do genetických databází. Databáze jsou vzájemně propojené, ale jednotlivé jejich verze mají specifika pro vkládání nových údajů. Následující informace se týká vkládání jednotlivých sekvencí a nikoliv celých genomů.

WebIn – webová aplikace na vkládání sekvencí do Evropského nukleotidového archivu (ENA). Obsahuje předpřipravené šablony pro nejčastěji vkládané lokusy (např. ITS, 16S rRNA, etc.), které výrazně urychlují a zjednodušují proces.

BankIt - webová aplikace pro malý počet sekvencí vkládaných do GenBanky.

Sequin - program pro přípravu a formátování souboru více sekvencí určených pro principiálně pro GenBanku, i když je schopen exportovat sekvence i ve formátu, který akceptují ENA a DDBJ. Exportovaný soubor se posílá do GenBanky emailem.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity