Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza sekvencí DNA Sekvence Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Studenti:

  • vysvětlí pojem hypotéza     
  • popíší strukturu genomů prokaryotických a eukaryotických organismů a složení a strukturu DNA       
  • porovnají metody Sangerova a celogenomového sekvenování     
  • identifikují genomové sekvence v databázích Ensembl a GenBank         
  • sestaví sekvenci DNA z grafických výstupů Sangerova sekvenování      
  • posoudí kvalitu získané sekvence ve vztahu k vyhledávání mutací          
  • pefinují terminologii sestavování sekvencí DNA   
  • vyhledají sekvence DNA požadovaných vlastností v databázích GenBank a EMBLbank         
  • zkontrolují vlastnosti genů ve veřejných databázích
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity