Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza sekvencí DNA Sekvenování genomu Celogenomové sekvenování Sekvenování pomocí syntézy

Logo Matematická biologie

Sekvenování pomocí syntézy

Úsek DNA se amplifikuje na mostech na destičce. Čtení sekvence probíhá jenom na jednom z řetězců DNA tak, že se syntetizuje komplementární řetězec z modifikovaných nukleotidů. Ty umožňují připojení jenom jednoho nukleotidu v každém cyklu. Zachyceným signálem je fluorescence z připojeného nukleotidu. Před dalším cyklem je fluorescenční barva chemicky odstraněna.
Sekvenování pomocí syntézy (Illumina) generuje největší množství dat a často se používá.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity