Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza sekvencí DNA Predikce genů a anotace sekvence DNA Anotace ab initio - od začátku Modelování frekvence kodonů

Logo Matematická biologie

Modelování frekvence kodonů

Skryté markovovy řetězce vyšších řádů si budeme demonstrovat na příkladu predikování sekvence kodonů. U kodonů je intuitivně pochopitelné, že nukleotidová báze na druhé a třetí pozici se může vyskytovat s různou pravděpodobností podle toho, která báze se vyskytuje na prví pozici. Např. pokud je na prví pozici tymin a jedná se o protein-kódující gen, tak na dalších pozicích by měly být nukleotidy, které spolu nevytvoří stop kodon (Obr. 5).

 

Obr. 5: Částečný diagram skrytého markovova modelu pro predikci nukleotidových bází v kodonu parametrizovaný na příkladu lidských genů pro interleukiny.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity